Επώνυμη Έδρα Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού
«Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη» της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

Image

Η Έδρα Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018 και λειτουργεί με την υποστήριξη του «Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη».

Το 2016 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη» υπέγραψαν, στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους «2016: Έτος Ελληνικού Πολιτισμού στη Ρωσία και Ρωσικού Πολιτισμού στην Ελλάδα», Σύμφωνο Συνεργασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ίδρυση Επώνυμης Έδρας Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βασικοί στόχοι της Έδρας είναι η ανάπτυξη διδακτικού και ερευνητικού έργου για τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας, καθώς και η ενίσχυση των ήδη υφιστάμενων δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας και, ειδικότερα, μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών.

Με απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, η Επώνυμη Έδρα Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού εντάσσεται ακαδημαϊκά στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Search